เงื่อนไขการให้บริการ

terms-and-conditions-icon

www.franchiseme247.com คือผู้ให้บริการแฟรนไชส์ออนไลน์ ซึ่งทางเว็บไซต์ได้คัดสรรสินค้าหรือบริการ ที่มีคุณภาพ โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในแต่ละธุรกิจ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Affiliate Program, Dropship หรือการเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำระบบของแต่ละธุรกิจมาติดตั้งให้สมบูรณ์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

1. ทางเว็บไซต์มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้ให้บริการหรือสินค้าทุกประเภท

2. ทางเว็บไซต์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานในการสมัครร่วมธุรกิจ ติดตั้งโค๊ดหรือระบบ ตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามและสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง หากตัวแทนแฟรนไชส์ต้องการแก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนข้อความ หรือ ตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ ทางตัวแทนแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือ หากตัวแทนแฟรนไชส์ต้องการให้ทางเว็บไซต์เป็นผู้ดำเนินการให้ ทางเว็บไซต์จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

3. ตัวแทนแฟรนไชส์เบิกหรือรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรงจากบริษัทผู้ให้บริการหรือสินค้านั้นๆ ซึ่งตัวแทนแฟรนไชส์ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

4. ทางเว็บไซต์ไม่ได้รับประกันเรื่องรายได้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวแทนแฟรนไชส์เอง

5. การโปรโมทเว็บไซต์ หรือ การลงโฆษณา รวมไปถึงการทำ SEO เป็นความรับผิดชอบของตัวแทนแฟรนไชส์

6. หากผู้ให้บริการหรือสินค้านั้นๆ เลิกกิจการ ด้วยเหตุใดๆ ทางเว็บไซต์มิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ตัวแทนแฟรนไชส์ แต่จะดำเนินการช่วยเหลือในการติดตามหรือติดต่อ ตามสมควร

7.โฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ทุกแพ็คเกจ คือโฮสติ้ง Standard พื้นที่ 1 GB แบนวิธ 10 GB หากเว็บไซต์ของตัวแทนแฟรนไชส์ ใช้งานเกินโควต้า ทางตัวแทนฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่ออัพเกรดโฮสติ้ง และหากตัวแทนฯนำเว็บไซต์ไปใช้งานผิดประเภท หรือปั่นทราฟิคจนส่งผลกระทบต่อการใช้งานของโฮสติ้งอย่างรุนแรง เราขอระงับการใช้บริการถาวร

8. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. หากตัวแทนแฟรนไชส์ทำการสั่งซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์แล้ว ถือว่าตัวแทนแฟรนไชส์รับทราบเงื่อนไขการให้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว

 

ทีมงาน

www.franchiseme247.com